Lead Specialist

Vi søger en strategisk, analytisk og datadrevet Lead Specialist til at understøtte Politikens salg af abonnementer. Du skal strukturere og optimere indsamling, kvalitetssikring og brug af leads og permissions.

Du bliver organisatorisk placeret i Politiken Marketing med reference til vores Salg- og Marketingchef. Politiken Marketing er et tværfagligt team af stærke specialister, som arbejder med budskaber og touchpoints på tværs af vores direkte kanaler – både owned og paid: e-mail, SMS, telemarketing, politiken.dk, SEM og SoMe. Teamet håndterer hele værdikæden – kunderejsen – fra branding og marketing over leadsopsamling, telemarketing og digitalt salg til kundefastholdelse og marketing automation.

Som Lead Specialist er du en nøglefigur i snitfladerne mellem vores digitale kanaler, salgsflows og telemarketing.

Du skal levere leads til den fulde palette af brands i Politiken familien. Det omfatter udover dagbladet Politiken også Børneavisen og magasinet Historie.

Vi har brug for, at du kan levere dette:

Inden for de første 3 måneder skal du skabe struktur & systematiske processer:

 • Skabe og udvikle gode processer og rutiner omkring indsamling af leads og permissions
 • Systematisere vask & kvalitetssikring af leadpuljen
 • Sikre konstant volumen af kvalificerede leads til digitalt salg og telemarketing: Rette mængde i rette kvalitet til rette tid
 • Sikre, at vores aktiviteter til enhver tid overholder markedsføringsloven.

Inden for 6-12 måneder skal du sætte taktisk turbo på indsamling, kvalitetssikring & kvalificering:

 • Udvikle og igangsætte nye leadsskabende aktiviteter og tiltag
 • Evaluere og udbrede (eller afvikle) eksisterende leadsskabende aktiviteter og tiltag
 • Definere kriterier for scoring af leads og permissions for bedst mulig udnyttelse af leadpuljen
 • Udarbejde automatiserede lead nurturing flows gennem brug af relevante kanaler
 • Være primær ansvarlig for Facebook Ads og bMetric (pop-up vinduer), hvor du skal planlægge, teste, lancere og optimere lead og permissionkampagner.

Løbende og langsigtet skal du arbejde strategisk og skabe transparens gennem data & evaluering:

 • Udarbejde en lead- og permissionstrategi med udgangspunkt i målgruppe- og kanalforståelse
 • Sørge for, at vores samlede leadpulje vokser sig større med tiden
 • Løbende overvåge aktiviteter – f.eks. gennem etablering af dashboards
 • Kommunikere lead og permissionmuligheder overfor interessenter og brugere, så løsningerne udnyttes optimalt
 • Rapportere og levere cost-benefit analyser på aktiviteterne.

Din baggrund

Du har med fordel en marketingfaglig eller anden relevant uddannelse (cand.merc., cand.merc.it, eller lign), og du har minimum 2-3 års erfaring med lead management på strategi,- eksekverings- og rapporteringsniveau.  Du har gennem din hidtidige erfaring skaffet dig et indblik i, hvordan vi bedst kan udnytte egne og eksterne kanaler for at optimere effekten.

Du er detaljeorienteret, struktureret og resultatdrevet. Rollen indebærer meget tæt kontakt med dygtige marketing, CRM, analyse og udviklings-kolleger. Derfor forventer vi, at du har en åben indstilling og en naturlig gennemslagskraft, så du kan skabe tydelig og klar forventningsafstemning til din leder og kolleger omkring dine aftalte leverancer.

Du besidder et stærkt kommercielt mindset og  har samtidig en data og analytics-drevet forståelse for digital markedsføring.

Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med Salesforce Marketing Cloud og forstår, hvordan en marketingplatform som denne indgår i den samlede digitale marketing strategi.

Om os

Vi har en uformel tone, samtidig med, at vi holder fokus på resultaterne i en travl hverdag. Det er fint, hvis du har en forkærlighed for Politiken, og alt det vi står for som Danmarks største dagblad. Rent fysisk sidder vi i JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen. 

Ansøgningsfrist og spørgsmål 

Spørgsmål til stillingens konkrete indhold bedes rettet til Headhunter Brian Rasmussen på Rasmussen@digitalheadhunter.dk eller M: +45 31 39 33 79.

Interesseret? Så klik ind på jppol.dk under ’karriere’ udfyld skemaet og vedhæft din ansøgning, CV m.m. Ansøgningsfrist er onsdag 21 april 2021. Vi holder samtaler løbende, dvs. finder vi den rette undervejs, indgår vi gerne samarbejdet med det samme.