Udtalelse fra bestyrelsen i JP/Politikens Hus

Politiken publicerede fredag 3. februar på politiken.dk og lørdag 4. februar i avisen en kronik, skrevet af debatredaktør på Politiken, Magnus Barsøe, der er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for JP/Politikens Hus. Kronikken var en skarp kritik af måden, som koncernen ledes på af både direktion og bestyrelse.

I den forbindelse udtaler bestyrelsesformand Peter Bartram på vegne af bestyrelsen:

”Vi vil normalt aldrig kommentere interne forhold eksternt, men Magnus Barsøe valgte offentligt at kritisere bestyrelsen, som han selv er medlem af, og derigennem kaste et negativt lys på den overordnede ledelse af de aviser og andre forretningsområder, der indgår i koncernen.

Bestyrelsen tager afstand fra de postulater, der fremsættes, og finder, at der er tale om en misvisende og forkert fremstilling af bestyrelsens drøftelser og prioriteringer samt af den overordnede ledelse af JP/Politikens Hus.

Bestyrelsen noterer sig desuden, at den eksisterende strategi for JP/Politikens Hus er besluttet af en enstemmig bestyrelse.”

Bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer.