Statistik | NøgletalNøgletal

 

2017

2016

2015

2014

2013

Hovedtal, mio. kroner

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

2.755

2.915

3.028

3.128

3.175

Resultat, primær drift

207

157

201

175

183

Resultat før skat

265

187

151

237

214

Årets resultat

206

139

106

173

162

 

 

 

 

 

Egenkapital

2.082

1.889

1.764

1.668

1.507

Balancesum

3.009

2.820

2.697

2.599

2.524

Pengestrømme, driftsaktivitet

223

162

197

162

267

Pengestrømme, investering

-495

-10

-38

-36

-11

Forskydninger, likviditet

-285

140

147

115

260

 

 

 

 

 

Nøgletal, pct.

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

7,5

4,2

4,3

5,6

5,9

Egenkapitalforrentning

10,4

7,6

6,2

10,9

11,3

Egenkapitalandel

69,2

67,0

65,4

66,2

59,7

 

 

 

 

 

Antal medarbejdere

2.140

2.420

2.490

2.430

2.355


__