Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar


Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn| Jf. årsregnskabslovens § 99a og 99b 

Nærværende redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus gældende for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2017.

 

Baggrund

JP/Politikens Hus er baseret på en decentral organisationsstruktur, færrest mulige politikker på tværs af forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte forretningers redaktionelle og kommercielle ståsted med organisering i selvstændige redaktionelle enheder.

 

Denne grundholdning afspejles også i vor tilgang til koncernens arbejde med ansvarlighed. Det er de enkelte forretningsenheder, som fastlægger og udmønter arbejdet med samfundsansvar.

 

Download hele redegørelsen i højre side.


__
 

 

Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus årsrapport 2013 gældende for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2013.
Baggrund
JP/Politikens Hus er baseret på en decentral organisationsstruktur, færrest mulige politikker på tværs af forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte forretningers redaktionelle og kommercielle ståsted med organisering i selvstændige redaktionelle enheder.
Denne grundholdning afspejles også i vor tilgang til koncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi som koncern ikke har udarbejdet en fælles politik på tværs af alle vore mange forretningsaktiviteter, er det ikke udtryk for, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning – tværtimod.