Medlemskaber


Som en af Danmarks største mediekoncerner engagerer JP/Politikens Hus sig i mediebranchens rammevilkår. Engagementet lægges i den sammenhæng primært i foreningerne Danske Dagblades Forening (DDF) og den globale brancheorganisation World Association of Newspawers (WAN).

Danske Medier
Danske Medier er resultatet af en sammenslutning af alle væsentlige foreninger for danske professionelle medier: Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU), Danske Dagblades Forening (DDF), Danske Specialmedier (DS), Digitale Publicister (DP), Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Radioerne og Ugeaviserne.

Interesseorganisationen skal efter sin vedtægt arbejde for at styrke demokrati, borgernes informationsret, den grundlovshjemlede trykkefrihed, pressefriheden og den redaktionelle uafhængighed. Foreningens grundlæggende opgave er at samle danske medier og beslægtede virksomheder til samarbejde om fælles anliggender for at sikre medierne maksimal indflydelse på egne vilkår. Foreningen skal herunder varetage danske mediers politiske interesser samt fremme en mangfoldighed af økonomisk bæredygtige medier.


Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA)
DMA drives i kontorfællesskab med DDF. DMA er medievirksomhedernes arbejdsgiverforening, der indgår i fællesskabet omkring Dansk Arbejdsgiverforening, og bl.a. forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper. DMAs medlemskreds består af næsten alle dagbladene og en række medie-, trykkeri- og distributionsselskaber. DDF og DMA har fælles direktion, men hver sin bestyrelse.


DDF og DMA rådgiver begge medlemsaviserne i blandt andet juridiske spørgsmål og arrangerer en række interne konferencer for branchen.

JP/Politikens Hus adm. direktør, Stig Kirk Ørskov, er formand i DMAs bestyrelse.

World Association of Newspapers and New Publishers (WAN-IFRA)
WAN-IFRA repræsenterer mere end 18.000 udgivelser, 15.000 sites og mere end 3.000 virksomheder i 120 lande verden over og er den ledende internationale organisation for trykte og digitale nyhedsudgivelser. WAN-IFRA er et resultat af en fusion mellem WAN og IFRA, som trådte i kraft i 2009.

WAN blev grundlagt i 1948 og tæller 76 nationale dagbladsforeninger, 102 ledere af dagblade verden over, 10 nyhedsbureauer og 10 regionale presseorganisationer. WAN repræsenterer således flere end 18.000 udgivelser på alle fem kontinenter.  Organisationen er en non-profit NGO.

Organisationen skal primært forsvare og fremme pressefrihed, herunder gennem sikring af dagbladenes økonomiske uafhængighed. Herudover skal organisationen bidrage til udviklingen af dagbladsudgivelse ved at skabe dialog og opbygge netværk mellem de forskellige dagblades ledelser på tværs af landegrænser og kulturer. Og endelig skal organisationen fremme samarbejde mellem medlemsorganisationerne både nationalt, regionalt og internationalt.

WAN repræsenterer dagbladsindustrien i alle internationale sammenhænge i medierelaterede emner for at forsvare pressefrihed og varetage branchens erhvervsrelaterede interesser. WAN står også bag en række projekter i udviklingslandene med henblik på at skabe en uafhængig presse i de pågældende lande gennem undervisning og uddannelsesforløb i øvrigt. Endelig udarbejder WAN analyser og andre branchestatistikker til gavn for medlemmerne. WAN afholder hvert år en række medlemskonferencer med fokus på seneste trends og tendenser inden for mediebranchen.

WAN har formelt status som repræsentant for dagbladsindustrien ved UNESCO, FN og Europarådet.

IFRA blev grundlagt i 1961 og tæller mere end 3.000 udgiverselskaber og leverandører til udgivelsesindustrien i mere end 70 lande.

JP/Politikens Hus adm. direktør, Stig Kirk Ørskov, er medlem af bestyrelsen for WAN.