Dansk Avis Omdeling A/S
Niels Finsensvej 11
7100 Vejle
T/ +45 7233 0800
F/ +45 7572 0300

daoas.dk

Dansk Avis Omdeling A/S (50 PCT.)


Dansk Avis Omdeling A/S er Jyllands største distributionsselskab på morgendistribution og omdeler blandt andet Morgenavisen Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende, Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende, Børsen, Information, Ekstra Bladet, B.T. samt øvrige publikationer, gratisaviser og magasiner.

Selskabet omdeler årligt cirka 60 mio. aviser, blade og magasiner i Jylland med undtagelse af Region Nordjylland. I en række byer foretager Dansk Avis Omdeling distributionen ved hjælp af selvstændige distributører med et dybt lokalkendskab.

Dansk Avis Omdeling A/S indgår sammen med Nordjyske Distribution, Fyens Distribution og Bladkompagniet i det net, der samlet sikrer daglig landsdækkende omdeling af aviser, blade og Magasiner.

Virksomheden blev stiftet i 2007 ved en fusion mellem JyllandsPosten Distribution A/S og Dansk Avis Distribution K/S. 

Antal ansatte
Dansk Avis Omdeling har cirka 2200 avisomdelere ansat, hvoraf nogle er voksne fuldtidsbude, mens andre er ungbude, der kun arbejder få timer søndag morgen. Derudover beskæftiger Dansk Avis Omdeling cirka 100 medarbejdere. 

Ejerforhold
Dansk Avis Omdeling ejes af JP/Politikens Hus (50 pct.) og Syddanske Medier (50 pct.).