A/S Bladkompagniet
Islevdalvej 205
2610 Rødovre
T/ +45 7020 7225
@/ bk@bladkompagniet.dk
bladkompagniet.dk

A/S Bladkompagniet (50 PCT.)


Bladkompagniet blev stiftet 8. november 1920. Før selskabets stiftelse havde de enkelte dagblade haft egne bladbude og dermed egne distributionsløsninger, som hver dag hentede aviserne på trykkerierne, hvorfra de selv måtte sørge for den videre transport. På en del distrikter organiserede budene sig derfor i private samarbejder, så flere bude ikke gik på samme rute. Det var denne tanke, der ved etableringen af Bladkompagniet blev sat i system til fordel for ejere og kunder.

Bladkompagniet er i dag Danmarks største landsdækkende distributionsselskab af aviser og distribuerer dagligt aviser, blade og magasiner til 8.000 kiosker, bagere, tankstationer, supermarkeder, købmænd og cirka 250.000 husstande. På et år bliver det til knap 100 mio. abonnementsaviser og 100 mio. løssalgsaviser og magasiner. Med ganske få undtagelser distribueres der alle ugens syv dage året rundt.

Bladkompagniets idégrundlag er at samdistribuere og returbehandle aviser, blade og magasiner på en sådan måde, at udgiverne opnår en rationel og økonomisk distribution. Herudover skal selskabet drive beslægtet virksomhed. Selskabets hovedkompetencer er tilrettelæggelse, styring, overvågning og kommunikation i en distributionsstruktur bestående af egen drift og underleverandører.

Antal ansatte
Selskabet har ca. 100 medarbejdere. Distributionen sker via et netværk bestående af ca. 20 abonnementsdistributører og omdelere samt 500 vognmænd, der dagligt besøger knap 8.000 forhandlere.

Ejerforhold
Bladkompagniet A/S ejes af JP/Politikens Hus (50 pct.) og Berlingske Media (50 pct.).