Bregnerødvej 144
3460 Birkerød
T/ +45 4590 8070
F/ +45 4590 8071
@/ administration@pola.dk
LOKALAVISEN.DK

Politikens Lokalaviser


Politikens Lokalaviser A/S leverer lokale nyheder og lokal markedsføring til mere end 1,5 mio. husstande i Danmark og Sverige hver uge. Det sker gennem gratis, lokale ugeaviser og via lokale netaviser, mobilsites og web-tv. Aviserne udkommer i Danmark og i Sverige.

Links til netaviserne findes her: lokalavisen.dk og lokaltidningen.se


Lokalavisen.dk er Danmarks største lokale nyhedssite målt på trafik.

 

Politikens Lokalaviser A/S har de seneste år gennemgået en betydelig vækst, der blandt andet viser sig i antallet af titler: I år 2000 omfattede udgivelseslisten 15 danske titler, men antallet er øget til samlet 53 aviser, der udgives i det sydlige Sverige og i Danmark.


I Danmark udgiver Politikens Lokalaviser 25 titler og har et ugentligt oplag lige over 0,8 mio. eksemplarer. I Sverige udgives 28 titler med et gennemsnitligt oplag på godt 0,5 mio. eksemplarer. Lokalaviserne i Sverige udkommer typisk 46 uger om året.


Dette kort viser det aktuelle dækningsområde for printaviserne.

Forretningsaktiviteterne omfatter desuden udgivelse af specialaviser og bureauvirksomhed.


Markedsposition
Politikens Lokalaviser har aktiviteter i Jylland, hvor der udgives 12 titler i Østjylland. På Sjælland udgives 13 titler. I Sverige, primært i syd, udgives 28 aviser, næsten alle under navnet Lokaltidningen.

 

Politikens Lokalaviser er en dynamisk virksomhed orienteret mod vækst. Samtidig lægger virksomheden vægt på at være en god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Politikens Lokalaviser er lokalt forankret, men udnytter stordrift, hvor det er muligt.

 

Virksomheden ønsker at vokse inden for alle former for gratis nyhedsmedier og ønsker at fastholde eller opnå positionen, som det mest læste lokale medie i det enkelte område.

Udgiverliste.

 

Ledelse

Virksomheden ledes fra Birkerød i Danmark og har svensk hovedkontor i Malmö. Politikens Lokalaviser A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af JP/Politikens Hus A/S.


Morten Werge Kallmeyer
Adm. direktør, Politikens Lokalaviser